Visitors

http://www.geovisites.com/pt/directory/artes_artes-plasticas.php

19 Mayıs 2014 Pazartesi

Soma Katliamında Tarım Politikalarının Payı

Soma maden faciasının gerçek nedenlerinden olan önemli bir nokta:
Soma Katliamında Tarım Politikalarının Payı
Çiftçi-Sen, uygulanan tarım politikalarıyla milyonlarca üreticinin topraklarından kopartılarak ucuz iş gücüne dönüştürüldüğünü, ucuz iş gücünün ortaya çıkmasıyla da sermayenin tehlikeli ve güvencesiz koşulları dayattığını belirterek Soma katliamının bu sürecin bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.
Soma’da yaşanan katliamla ilgili olarak Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Çiftçi-Sen, Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem ve Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu imzasıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Neoliberal politikaların acı sonuçlarını her alanda gösterdiği ifade edilen açıklamada Soma’da yaşananın bir “Kaza Değil Katliam” olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada “Uygulanan tarım politikaları sonucunda, birçok üründe üreticiler, üretimden uzaklaştı. Topraklarından kopartılan milyonlarca üretici, şehirlerde düşük ücretli, güvencesiz ve tehlikeli iş koşullarında çalışmaya başladı. İşinden edilen yoksul çiftçiler, şehirlerde işsizler ordusuna katıldı, ucuz iş gücü haline getirildi. Kırsal alanlarda tarım arazileri maden ve taş ocaklarıyla doldu. Tarımdan kopartılan çiftçilere dayatılan yegane çalışma alanı da bu güvencesiz iş alanları oldu. Soma kömür madenleri de topraklarından koparılmış bu çiftçilerin aç kalmamak için çalıştığı güvencesiz alanlardan birisidir. Tarımı bırakan bu çiftçiler özelleştirilen madenlerin ucuz iş gücünü oluşturmuştur” tespitlerine yer verildi.
Bu konudaki görüşlerini Çiftçi-Sen olarak defalarca dile getirerek, uygulanan tarım politikalarının korkunç sonuçları konusunda herkesi uyardıklarını ve uyarmaya da devam ettiklerine yer verilen açıklamada, “Soma, bütün olup bitenlerin en gözle görülür halidir. Tütün Yasası ve Tekel’in özelleştirilmesi ile Soma köylerindeki üreticiler tütün üretimini bırakmışlar, tarımsal üretimde bulunamayan köy gençleri de Soma Maden İşletmelerinde düşük ücretle ağır koşullarda çalışmaya başlamışlardır. Madenlerde çalıştırılanlar sadece Soma köylerindeki gençler değil ülkenin dört bir yanından gelen eski çiftçilerdir” ifadeleri kullanıldı.
Seçenekleri olmayan insanların madenlerde ilkel çalışma koşullarında çalışmak zorunda bırakıldığına ve sözüm ona “kaza” ile ölmelerinin ise düpedüz cinayet olduğuna vurgu yapan Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem ve Çiftçi-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu Çiftçi-Sen olarak taleplerini:
- Küçük üreticileri topraktan koparan politikalardan derhal vazgeçilmesi,
- Bu iş cinayetine sebep olan bütün sorumluların hesap vermesini,
- Özelleştirme ve taşeronlaştırmaya son verilmesi,
- Maden İşletmelerinin kamuya devrinin sağlanması,
- Çalışanlar için gerekli iş güvenlikleri sağlanmadan hiçbir maden işletmesinde işbaşı yapılmaması şeklinde sıraladılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder